2014. szeptember 7., vasárnap

Bibliahét DunaújvárosbanIsten felemelte a Bibliát Dunaújvárosban
Szeretném, ha Isten hatalma mutatkozna meg ebből a történetből.
Messziről kezdem.
Talán egy éve volt nálunk egy újságíró.  Miután végzett, megkérdezte, nem volna-e kedvem elmenni vele az Arany János Iskolába, egy rajzkiállítás megnyitójára? Mit válaszolhat erre az ember, elmentem vele. Ez a történet egyik fonala.
A másik, hogy a 90’-es évek végén megkeresztelkedett Dunaújvárosban Matula Péter, aki akkor épp Svédországból jött haza (egyébként dunaújvárosi születésű) Egy idő után visszament. Felesége Svédországban keresztelkedett meg, de tavaly meghalt.  Temetés után Matula Péter testvér egy összeget adott a DET-en keresztül a dunaújvárosi misszió, különösen a gyerekekért végzett munka támogatására.
Volt már korábban hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatunk a városban, első körben rájuk gondoltunk, de mivel az őket összefogó szervezet megtalálta a módját, hogyan boldoguljanak nélkülünk az ADRA segítségével, így nem őket kerestük fel.
Mit tegyünk az adománnyal? Mi lenne, ha most nem a hátrányos helyzetűeket, hanem másokat támogatnánk?
Így hát elmentünk az előbb említett iskolába – mivel az egy alapfokú művészeti intézmény – és egy rajzpályázat lehetőségét vetettük fel a 600 fős iskolában. Nyár végén sikerült egy kis stábnak összeülni.
Az eredmény: Meghirdettek az iskolában egy rajz- és irodalmi pályázatot különböző korcsoportoknak. Ennek eredményhirdetése 2013. december 20-án lesz. Dr. Szigeti Jenő tv. fogja az ünnepi beszédet tartani. Az ünnepség ugyanakkor egy kiállítás megnyitója is. Az ünnepélyen bibliai jeleneteket és részleteket adnak elő.
Most december 2-6-ig un. tematikus hét van, aminek a témája: A Biblia. Minden tanórába – matek, fizika órába is! – benne van valamilyen formában a Biblia. Pl. biológia órán a Biblia növény és állatvilága. A legtöbb tanár elfogadta, és végzi ezt a feladatot. Délutánonként külön programok voltak:
-          Bibliai vetélkedő
-          Szentföldi barangolások
-          Bibliai jelenetek
-          Jézus élete c. film vetítése
-          Könyvtárlátogatás
-          Templomlátogatás orgonamuzsikával (evangélikus templomban)
-          Bibliai társasjátékok
Az iskola honlapján rajta vannak a programok.
Az iskola aulájába lépve minden a Bibliáról szól. A csuhésok és a mézeskalács készítő szakkör bibliai jeleneteket készítettek. Betlehemet állítottak fel. Az egyik falon Noé bárkája a rengeteg állattal. Van egy Biblia kiállítás – köztük a mi utazó Bibliánk. A könyvtárban felállítottak egy sarkot, tele bibliai tárgyú könyvvel, szótárral, kézikönyvvel. Van egy „Jó cselekedet doboz”, hogy gyakorolhassák a Biblia szellemiségét.
Többször szállt ki a Városi Televízió. A szervező tanárnő szavait idézem: „Máskor, ha egy félévben egyszer sikerül őket kicsalni, ezen a héten meg már háromszor voltak itt!”
Az említett módon kapott pénzből jutalmazzák a legjobb művek készítőit. Hoffmann Ödön tv. jóvoltából pedig valószínű, hogy minden indulónak jut egy Újszövetség vagy egy kis Biblia.
Hálával és csodálattal tartozunk Istennek, Aki az egészet létrehozta, megvalósította. Külön hálával tartozunk a lelkes tanárokért és azokért a gyerekekért, akik részt vettek a programban.
Dunaújváros, 2013. december 7.
Gyürüs István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése