2014. szeptember 7., vasárnap

Solton jártunkSzent István Nap Solton, a Vécsey Parkban
2014 augusztus 20
 Már az elmúlt évben Egészség Expót szerettünk volna elhozni Soltra, amit nem sikerült megvalósítani. Anyagi eszközeink sem tették lehetővé, valamint mi magunk kevesen vagyunk egy ekkora rendezvény lebonyolítására. Viszont úgy gondoltuk, hogy egy városi rendezvény keretein belül ez megvalósítható lenne.
Egészséges életmód programot hirdettünk meg.  A polgármesterrel jó kapcsolatot ápolunk, így lehetőséget kaptunk a városi eseményen való részvételre, amit a város külön meghirdetett plakáton, szórólapon, kábeltévén, valamint a parkban hangosbemondón többször is elhangzott, hogy keressenek bennünket. Nem kellet külön reklámoznunk magunkat. Egy szép környezetben kaptunk helyet, amit mi magunk választhattunk ki. Kettő db sörsátor alatt egyik sátorban BIO termékeket állítottunk ki, másikban vérnyomásmérés testzsír mérés volt, és ingyen könyvek szórólapok kerültek elhelyezésre. A kedves látogatók kóstolhatták a különböző ízű szendvicseket, süteményt, joghurtot. Transzparensek hirdették egészségünk nyolc alappillérét, amiket a sátrak köré helyeztünk el. Akik bátortalanok voltak, őket a sátor előtt kóstoltattuk termékeinkből, és beszélgettünk velük. Kb. 150- 200 fő látogatott meg bennünket, akikkel nagyon jó beszélgetések alakultak ki, és új kapcsolatok jöttek létre. Email címet cseréltünk és várják a folytatást.
Eközben lelkészünk Gyürüs István bográcsban főzte a finom babgulyást, amiből nagyon sok embert vendégeltünk meg. Programunk az est végén zárult. Fáradtak voltunk, de örömmel, és szeretettel dolgoztunk az Úr szolgálatában.

Ezt az esemény tíz fővel bonyolítottuk le. Külön köszönet Simon Attilának és feleségének Tündinek, valamint Makkosné Juditnak, és Bede Emesének – odaadó, segítőkész munkájukért!
Legfőképpen azonban Istennek köszönjük, aki indíttatást és erőt adott, valamint meghallgatta imáinkat, és biztosította a szép, eső és viharmentes napot a számunkra!
Garda Júlia

Bibliahét DunaújvárosbanIsten felemelte a Bibliát Dunaújvárosban
Szeretném, ha Isten hatalma mutatkozna meg ebből a történetből.
Messziről kezdem.
Talán egy éve volt nálunk egy újságíró.  Miután végzett, megkérdezte, nem volna-e kedvem elmenni vele az Arany János Iskolába, egy rajzkiállítás megnyitójára? Mit válaszolhat erre az ember, elmentem vele. Ez a történet egyik fonala.
A másik, hogy a 90’-es évek végén megkeresztelkedett Dunaújvárosban Matula Péter, aki akkor épp Svédországból jött haza (egyébként dunaújvárosi születésű) Egy idő után visszament. Felesége Svédországban keresztelkedett meg, de tavaly meghalt.  Temetés után Matula Péter testvér egy összeget adott a DET-en keresztül a dunaújvárosi misszió, különösen a gyerekekért végzett munka támogatására.
Volt már korábban hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatunk a városban, első körben rájuk gondoltunk, de mivel az őket összefogó szervezet megtalálta a módját, hogyan boldoguljanak nélkülünk az ADRA segítségével, így nem őket kerestük fel.
Mit tegyünk az adománnyal? Mi lenne, ha most nem a hátrányos helyzetűeket, hanem másokat támogatnánk?
Így hát elmentünk az előbb említett iskolába – mivel az egy alapfokú művészeti intézmény – és egy rajzpályázat lehetőségét vetettük fel a 600 fős iskolában. Nyár végén sikerült egy kis stábnak összeülni.
Az eredmény: Meghirdettek az iskolában egy rajz- és irodalmi pályázatot különböző korcsoportoknak. Ennek eredményhirdetése 2013. december 20-án lesz. Dr. Szigeti Jenő tv. fogja az ünnepi beszédet tartani. Az ünnepség ugyanakkor egy kiállítás megnyitója is. Az ünnepélyen bibliai jeleneteket és részleteket adnak elő.
Most december 2-6-ig un. tematikus hét van, aminek a témája: A Biblia. Minden tanórába – matek, fizika órába is! – benne van valamilyen formában a Biblia. Pl. biológia órán a Biblia növény és állatvilága. A legtöbb tanár elfogadta, és végzi ezt a feladatot. Délutánonként külön programok voltak:
-          Bibliai vetélkedő
-          Szentföldi barangolások
-          Bibliai jelenetek
-          Jézus élete c. film vetítése
-          Könyvtárlátogatás
-          Templomlátogatás orgonamuzsikával (evangélikus templomban)
-          Bibliai társasjátékok
Az iskola honlapján rajta vannak a programok.
Az iskola aulájába lépve minden a Bibliáról szól. A csuhésok és a mézeskalács készítő szakkör bibliai jeleneteket készítettek. Betlehemet állítottak fel. Az egyik falon Noé bárkája a rengeteg állattal. Van egy Biblia kiállítás – köztük a mi utazó Bibliánk. A könyvtárban felállítottak egy sarkot, tele bibliai tárgyú könyvvel, szótárral, kézikönyvvel. Van egy „Jó cselekedet doboz”, hogy gyakorolhassák a Biblia szellemiségét.
Többször szállt ki a Városi Televízió. A szervező tanárnő szavait idézem: „Máskor, ha egy félévben egyszer sikerül őket kicsalni, ezen a héten meg már háromszor voltak itt!”
Az említett módon kapott pénzből jutalmazzák a legjobb művek készítőit. Hoffmann Ödön tv. jóvoltából pedig valószínű, hogy minden indulónak jut egy Újszövetség vagy egy kis Biblia.
Hálával és csodálattal tartozunk Istennek, Aki az egészet létrehozta, megvalósította. Külön hálával tartozunk a lelkes tanárokért és azokért a gyerekekért, akik részt vettek a programban.
Dunaújváros, 2013. december 7.
Gyürüs István